TIANSHI
kód: 
D02  
skupina:  Přístroje  
Stimulátor cirkulace energie a krve
Stimulátor cirkulace energie a krve

Moderní lidé příliš zaměstnaní svou prací jsou fyzicky nadměrně unavení, stresovaní a snadno podléhají neurastenii, což při nedostatečném pohybu je živnou půdou pro vznik svalových bolestí nebo jiných chorob. Lidské nemoci bývají většinou odvozeny od špatného krevního oběhu, špatných metabolických funkcí, v důsledku toho vzniká vysoká hladina cholesterolu, která blokuje průchodnost cév, ve vyšším věku se přidají svalové problémy, to vše jsou hlavní příčiny mrtvice, srdečního infarktu, artritidy, urologických problémů, jimiž dnešní lidé trpí. Jako účinná řešení problému nedostatečného pohybu přišla do módy různá cvičební zařízení. V oblasti těchto cvičebních metod je stále ještě prostor pro zlepšování.
Při úvahách o moderních civilizačních chronických chorobách, proti nimž je téměř nemožné se bránit, se sešla skupina lékařů a specialistů, která podle zpracovaných výsledků výzkumů vyvinula Tian Ši, patentovaný výrobek, který je vzhledem k počasí, atmosférické vlhkosti a ergonomiky na Tchai-wanu vhodný pro každého. Tento výrobek využívá všechna reflexní místa na chodidlech našich nohou, využívá vysokofrekvenční spirálové metody k podpoře našeho krevního oběhu, ke zvýšení metabolismu a k podpoře imunity, což je vlastně v souladu s filozofií prevence zdraví a tím k ochraně moderních lidí. Přístroj Tian Ši se liší od běžných masážních strojků a stojí skutečně za to, abyste jej vyzkoušeli!

Vlastnosti:

1. je určen pro regeneraci organizmu a prevenci různých onemocnění, je nenahraditelný v kosmetických oborech.

2. pomocí vysokofrekvenční spirální vibrace jdoucí po směru hodinových ručiček masíruje důležité biologické body a reflexní zóny lidského těla, čímž stimuluje proudění energie a krevní oběh. Zároveň zvyšuje přísun kyslíku do organizmu a napomáhá posílení obranyschopnosti buněk, zlepšení krevního oběhu a normalizaci látkové výměny, a tedy i upevnění imunitního systému.

3. umožňuje synchronizaci, "regulaci" činnosti všech orgánů a systémů těla, zvyšuje průchodnost kanálů TSINLO, čímž se zajistí plnohodnotná cirkulace energie a krve. V důsledku toho se organizmus velmi rychle zbaví různých neduhů. Jednoduše řečeno: SCEK je váš domácí lékař.

4. aktivizuje buňky, zvyšuje životní tonus organizmu, čistí krev, snižuje její vazkost. Stimulátor SCEK vám pomůže, abyste se zbavili starých nemocí a ochránili se před novými.

Návod k použití:

- Před spuštěním má být přístroj ve stabilní a vodorovné poloze (viz vyobrazení 1 - přiloženo u přístroje).
- Jak používat čas (vnější pohled jako na vyobrazení 1). Časovač nastavte na dobu, kterou potřebujete (nejdelší čas je 15 min.), potom stiskněte černý spínač vedle časovače a přístroj začne pracovat (viz vyobrazení 2). Otočte vypínač do původní polohy a jakmile se přístroj zastaví, můžete jej opustit.

Poznámky:

A. Protože časovač je přesný výrobek, zacházejte s ním opatrně. Abyste jej nevystavili silným nárazům, je lépe připevnit jej na stěnu nebo na stůl.
B. V případě, že funkce není správná, otočte časovač ve směru hodinových ručiček.

Prosíme, ještě než přístroj spustíte, proveďte tyto tři základní úkony:

A. Uživatel si sedne a položí pouze palce obou nohou na horní část kontaktní desky na dobu asi 1 - 2 minut.
B. Potom položí celá chodidla na horní část kontaktní desky na dobu asi 1 - 2 minut.
C. Dočasně přístroj vypněte, počkejte, až uživatel pevně stojí, a přístroj znovu zapněte.

Jak používat zkušební závitovou trubici:

Přístroj spusťte a časovač nastavte na rychlý běh, zkušební trubici položte na líc kontaktní desky, roztáhněte ruku jako deštník, zatlačte na vrchní část trubice, kapalina bude ve tvaru závitu (viz vyobrazení 3).

V zásadě použití 1 - 2 krát denně postačí, ale uživatel by měl vytrvat. Stálým používáním se dosáhne jasných a zřetelných výsledků.

Při činnosti přístroje se otevírají póry na celém těle. Aby se zabránilo nachlazení, nepoužívejte přímé ventilátory nebo klimatizaci.

Použití přístroje urychlí metabolické funkce a s dostatečným množstvím vody a kyslíku se metabolismus také zlepší. Proto před použitím přístroje pijte dostatek vlažné vody. Množství přijaté tekutiny závisí na individuálním stavu, ale normální je přibližně mezi 250 - 500 ml.

Cvičení Tianshi (sedm způsobů):

- Dýchací metoda a gestikulace: Položte obě ruce na spodní část břicha, postupně obě ruce zdvihněte, přitom se zhluboka nadechněte, potom se vraťte po původního postavení.
- Metoda kývání paží a gestikulace: Obě dlaně mírně ohněte a zdvihněte k oběma stranám hlavy, potom jimi kývněte zpět.
- Metoda rozpínání hrudi a setkání paží: Obě paže třikrát natáhnout vzad a potom vrátit zpět dopředu s oběma lokty opřenými o sebe směrem vpřed.
- Metoda točení tělem a gestikulace: Opřete obě ruce o spodní část břicha a pomalu se otáčejte vpravo.
- Dřep: Postupně jděte do dřepu s oběma rukama na kontaktní desce a se stehny přitisknutými k lýtkům. Chodidla musejí být na hladkém povrchu (přibližně 3 minuty).
- Protahování šlach: Pomalu se ohýbejte v pase. Snažte se dotknout oběma rukama palců u nohy (přibližně 3 minuty).
- Dýchání: Obě ruce visí dolů podél těla, přirozeně dýchejte, aby jako výsledek byla ochrana zdraví.

Využití pozic:

Krokové pozice:

A. Dělí se na dva typy, palce a chodidla: v sedě na židli a položte palce nohou na hranu kontaktní desky na dobu asi 1 - 2 minuty (viz vyobrazení 1).
B. Seďte na židli a současně pokládejte obě chodidla na kontaktní desku. Po 5 - 10 minutách chodidla jakoby vydávala teplo a vám se dostaví uvolňující pocit. Toto je základní pozice pro začátečníky, aby se postupně připravili na plné využívání přístroje (viz vyobrazení 2).

Pozice ve stoje:

Stůjte oběma nohama na středu kontaktní desky. Snažte se udržet tělo vzpřímeně a v rovnováze. Mnozí uživatelé mají tuto pozici velice rádi. Pro využití přístroje je nejlepší její trvání po dobu 15 minut. Začátečníci se patrně nemohou přizpůsobit tomu, aby po tuto dobu stáli pevně, zatímco přístroj vysokou frekvencí rotuje. Avšak uživatelé se běžně po několika minutách automaticky adaptují a rovnováhu udrží (viz vyobrazení 3). Jakmile se lidé s tuhými svaly a klouby a s vážnou krevní blokádou této pozici přizpůsobí, dostaví se u nich snadno pocit oteklých nohou. Mohou přejít do této pozice: protahování šlach jako je dřep nebo ohýbání v pase, což dodá pocit pomalého přizpůsobení a postupně se dosáhne stavu úplné adaptace.

Pozice v dřepu:

Obě kolena ohněte a přejděte do dřepu, obě paty mají být stejně pevně na přístroji. Oběma rukama se držíte stranách přední části kontaktní desky. Udržujte tělo v rovnováze a počítání opakujte přibližně každých 30 sekund (viz vyobrazení 4).

Pozice protahování šlach:

A. Snažte se dotknout palců u nohou, ale držte nohy napnuté.
B. Pokaždé přibližně 20 sekund a potom opakujte počítání.
C. Uvedené pozice se budou postupně dařit ve správném pořadí. Pozice ve stoje bude první, potom pozice v dřepu a pozice protahování. Potom obnovte pozici ve stoje. Tento způsob vám postupně protáhne svaly (viz vyobrazení 1).

Pozice podporující ruce:

Položte dlaně nebo hřbety dlaní na vršek kontaktní desky a držte je tam 3 - 5 minut (viz vyobrazení 2).

Pozice ohýbání kolen:

A. Ohněte levé koleno s pravou nohou napjatou.
B. Pokaždé asi 20 sekund.
C. Změňte několikrát levou a pravou nohu (viz vyobrazení 3).

Pozice v sedě:

Kyčle položte na kontaktní desku a obě nohy držte napnuté nebo ohnuté. Cvičení má pokaždé trvat 10 - 15 minut. Toto je další z hlavních pozic, kterou mohou všichni využít. Obě ruce tlačí přední hranu kontaktní desky dolů a tím se může změnit masážní bod paží. Pohyb kyčlemi vzad může masírovat ramena (viz vyobrazení 4).

Spací pozice:

Ležte rovně na rohoži a relaxujte celým tělem. Pozici udržujte 10 - 30 minut. Uživatelé by měli měnit jednotlivé pozice podle svých zdravotních podmínek. Hlavní je masírovat tělo v různých místech a tím také dosáhnout rozdílných výsledků. Uživatelé mohou podle svých přání měnit energii pohonu a také vzdálenost mezi čtvercovými destičkami.
Dále je uvedeno několik různých spacích pozic a masážních bodů, které můžete použít jako doporučení:

Obr. 1: Zaměřeno na masážní body na nohou (sada potahů postele zakoupena zvlášť).
Obr. 2: Leh tváří nahoru, zaměřeno na masážní body zad, pasu a kyčlí.
Obr. 3 a 4: Leh na břiše obličejem otočeným na stranu, zaměřeno na masážní body po stranách pasu a kyčlí, nebo leh tváří dolů a zaměřeno na masážní body na břiše.
Obr. 5 a 6: Zaměřeno na masážní body na hlavě, krku a na ramenou.
Obr. 7: Zaměřeno na masírování tváře a stran hlavy.

Důležitá upozornění:

- Před používáním si pečlivě přečtěte návod a osvojte si způsob, jak postupně pokračovat ve využívání této metody tak, aby vás nevystrašila ztráta rovnováhy nebo závrať způsobená vysokou frekvencí spirály.
- Všichni, kteří trpí infekční chorobou, maligním nádorem, srdeční příhodou, krvácením do mozku, uremií, AIDS nebo horečkou, a těhotné ženy, by se měli při používání tohoto přístroje řídit radou lékaře.
- Při užívání přístroje je zakázáno kouřit nebo jíst.
- Jestliže při proceduře sedíte, použijte ručník, abyste neznečistili nebo nepotrhali oblečení.
- Používáte-li přístroj trvale po dobu jedné hodiny, přerušte jej asi na 10 minut. To prodlouží jeho životnost. Po použití jej vypněte a přikryjte, aby se nezaprášil.
- Je striktně zakázáno ponořit přístroj do vody. Přístroj používejte v čistém prostředí, aby se do něho nenasál prach nebo různé jiné substance, což by mohlo ovlivnit nebo poškodit rotaci. Místo, kde přístroj používáte, by mělo být hladké. Mezi podlahou a ventilačními otvory vespod přístroje udržujte dostatečnou vzdálenost, aby bylo dostatek prostoru pro ventilaci (viz vyobrazení 1). To zabrání přehřátí motoru a jeho případnému spálení. Jestliže přístroj v chodu leží na koberci, je nutno pod něj vložit tvrdou desku, aby koberec nemohl zablokovat ventilaci.
- Vzhledem k hmotnosti přístroje buďte opatrní při jeho vypouštění. Držte jej oběma rukama na kontaktní desce a pak jej pečlivě zdvihněte, což je správný způsob, jak přístroj vypustit (viz vyobrazení).
- Během používání přístroje není dovoleno vědomě prudce stoupat nebo skákat na kontaktní desku.

Údržba:

Položte na ni ručník, objeďte ji horkou vodou od středu desky, celou desku vyčistěte vodou pomocí zubního kartáčku, seberte prach a odsajte zbytek vody. Prach na povrchu přístroje utřete kouskem navlhčené tkaniny. Nepoškoďte povrchový nátěr.

Vyskytnou-li se při běžném užívání u materiálu nebo výrobku závady, nabízíme zdarma opravu. Prosíme, přineste nám svou kartu údržby, je-li to nutné. Pokud tuto kartu nemáte, nebo pokud chybí potvrzení dodavatele, nemůžeme poskytnout opravu zdarma.
Vrácení nemůžeme akceptovat z těchto důvodů:

A. Poškození během doručení.
B. Přístroj nebyl prodán naší firmou.
C. Odpovídáme částečně za náklady na materiál (za této situace: a. nehoda; b. nesprávné používání; c. náraz; d. špatný pohyb; e. vlastní zásah; f. vadný obvod; g. komerční použití; h. přírodní katastrofa; i. údržba neoprávněnou firmou; j. příčina závady prach, vlhkost, tekutina)
D. Projeví-li se závada po údržbě, hradíme náklady podle situace.


Záruka:

Na přístroj poskytujeme záruku dva roky od data prodeje.

Cena: 
22597,- Kč  (vč. 21% DPH)  

VYHLEDÁVÁNÍ
PŘIHLÁŠENÍ
uživatel:
heslo:
nový účet:  zákazník  distributor
NÁKUPNÍ KOŠÍK
Produkty Kč/ks ks celkem

Váš nákupní košík je prázdný.

Celkem Kč:  0,-