TIANSHI

Společnost TIANSHI


Tianjin Tiens Group Co., Ltd. začala marketingovou činnost v roce 1995, je mezinárodním gigantem s mnoha odvětvími, vyrábí produkci vyspělých technologií. Spojuje v sobě vědecké výzkumy a průmyslovou výrobu, obchod, sféry nemovitostí a vzdělání, kulturu, služby, dopravu.

Hlavní sídlo společnosti se nachází v hlavním městě Číny, Pekingu, v business-centru Chenczi (Chendersen). Průmyslová báze se nachází v Zóně Nových vysokých technologií UCIN města Tyaňcziň. Průmyslové plochy korporace zajímají 260 tisíc metrů čtverečních, ze kterých 120 tisíc metrů čtverečních jsou kryté prostory. Aktiva korporace představují 160 milionů dolarů USA. Průmyslová kapacita v roce 2002 představovala 3 miliardy dolarů USA. To vše za několik let, kdy společnost začínala s jedním druhem produkce a s kapitálem ve výši 2,4 milionů dolarů. TIANSHI uskutečnila rychlý start a vyrostla v dynamickou a rozsáhlou skupinu, zorganizovala 3, 5 miliónů lidí pro kvalifikovanou práci distributorů. Je to úžasný fenomén přímého síťového marketingu.


Korporace TIANSHI důsledně rozpracovává nové druhy produkce. Spoléhá na vlastní tým vědecko-technických pracovníků. Ve spolupráci s mnoha čínskými a zahraničními vědeckými a výzkumnými institucemi, včetně Akademie věd ČLR, se stala Korporace TIANSHI účastníkem státního programu s kódovým názvem "863" a získala exkluzivní právo na využití výsledků výzkumů důležitých témat zdravotnictví. Je to léčení v oblasti genu, právo na nejnovější lék s názvem Čan-le-kan, který se vyrábí podle receptur západní farmaceutiky a je zařazen k lékům první kategorie v Číně, také na výsledky výzkumů v oblasti výroby čtyř druhů léků druhé a třetí kategorie, vyrobených dle receptur tradiční čínské farmaceutiky. Pro uskutečnění těchto prací byly získány prostory s plochou 23 hektarů a vyčleněna částka 75 milionů dolarů USA.

Do současné doby TIANSHI zorganizovala více než tisíc obchodů pro prodej produkce v ČLR, vytvořila pobočky a obchodní zastoupení ve více než 86 státech a regionech všech kontinentů světa. Velmi aktivní prodej probíhá od roku 2002 v Rusku, Ukrajině, Německu, USA, Kanadě, JAR, Vietnamu, Německu, Francii, Finsku, Itálii i Indonésii. Přímý síťový marketing TIANSHI pokrývá dnes téměř celou zeměkouli. TIANSHI vytvořila nové průmyslové báze v USA a Kanadě, v Brazílii, JAR, Austrálii, Rusku, Německu, Francii, Anglii, Itálii, Španělsku, Japonsku, Jižní Koreji, Indii, Indonésii, Filipínách, Malajsii tak, aby se položily základy obrovskému tržnímu systému. TIANSHI vytváří ve všech velkých městech světa pobočky pro realizaci mnohořadového sortimentu produktů a zavádí mezinárodní výběr manažerů. Podporuje globální sítě marketingu, uskutečňuje multiprogramový, součinný vývoj s mnoha odvětvími na celém světě. Urychluje vývoj hlavní sféry činnosti, vytváří prostředí společného ekonomického rozvoje TIANSHI a jejích distributorů na vedoucích pozicích.


v roce 1996 korporace TIANSHI investovala 10 milionů dolarů v USA na stavbu Vysokého učení nového typu, prvního nestátního ústavu ve městě Tyaňczině "Ústavu TIANSHI". Přicházejí sem studenti nejenom z města Tyaňcziň, ale z celé ČLR, připravují se zde odborníci jak pro město Tyaňcziň, tak pro celý stát. Specializace ústavu se zaměřuje na humanitní a ekonomické vědy, řízení, informatiku a jiné.

K dnešnímu dni ústav spolupracuje s Institutem Mechagen v Německu a část studentů byla vyslána do Německa na stáž. v Ústavu TIANSHI učí vlastní pedagogové i profesoři pozvaní z jiných vysokých škol. Funguje zde spolupráce s vysokými školami ze zahraničí, přebírají se jejich vyspělé zkušenosti, připravují se odborníci tvůrčího typu. Touto cestou zaujme "Ústav TIANSHI" místo v řadách vyspělých světových universit.

16. dubna 2000 se v hlavním městě ČLR, Pekingu, v hotelu Dyao Yuj Taj, uskutečnila mezinárodní každoroční konference Korporace TIANSHI, na kterou byli pozváni velvyslanci, obchodní radové a distributoři z více než 80 států světa. Z Ameriky přiletěl pan Michaell Shefield, předseda Mezinárodní asociace síťového businessu. Ve svém vystoupení poznamenal, že vývoj Korporace TIANSHI za několik let ohromuje vzhledem k pevnosti a neobyčejnému tvůrčímu vzestupu "tiaňšistů".

v průběhu konference byli nejlepší čínští a zahraniční distributoři odměněni automobily světových elitních značek. Konference se stala novým mezníkem v historii rozvoje korporace a měla hluboký vliv na strategii globálního vývoje Korporace TIANSHI.


3. srpna 2000 byla v Moskvě slavnostně otevřena První Mezinárodní jubilejní konference TIANSHI. Konference se zúčastnili "tiaňšisti" z různých států, byli pozváni i další důležití hosté. Účastníci z Číny přijeli speciálním vlakem TIANSHI, rovněž byla vypravena tři speciální letadla TIANSHI přímo do Moskvy. Na Rudém náměstí projevili účastníci konference velké odhodlání zdvojnásobit svoje úsilí, rozšířit TIANSHI do ostatních zemí světa, přinášet zdraví a bohatství do všech koutů světa.

Na konferenci byli dále přítomni: mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČLR v RF pan U Tao, pan M. Gorbačov, zástupce předsedy státní Dumy pan V. Lukin a jiní významní státní činitelé RF, dále tvůrce "Programu úspěchu" z Ameriky Greg Perry a další. Prezident Li Cziň-yuaň vyslovil srdečné poděkování všem významným hostům a přátelům, kteří neúnavně pomáhají Korporaci TIANSHI, odměnil nejlépe pracující distributory automobily světových elitních značek.

Konference ukázala nevídaný rozvoj rychlého ovládnutí zahraničních trhů Korporací TIANSHI a její odhodlání k marketingovému úspěchu nejen v ČLR. Demonstrovala image TIANSHI jako nový typ podnikatelského subjektu Číny v současnosti.

7. května 2001 se konala v Bangkoku ve Státním centru kultury Thajska každoroční mezinárodní konference "Tianshi 2000-2001", které se zúčastnil i vícepremiér Thajska pan Čavali, velvyslanec ČLR v Thajsku pan Yaň Tin-ay a samozřejmě předseda Mezinárodní asociace síťového businessu z Ameriky pan Michael Shefield, dále pak předseda Asociace síťového businessu Kanady Paul Terlault, tvůrce "Programu úspěchu" z Ameriky Greg Perry a lídři - distributoři z 86 zemí světa. Prezident Li Cziň-Juaň odměnil nejaktivnější lídry - distributory automobily světových elitních značek.


3. srpna 2001 se více než 8000 představitelů, distributorů z 86 zemí a regionů celého světa, shromáždilo ve známém historickém Petrohradu, aby se spolu zúčastnili oslav šestiletého výročí vzniku TIANSHI.

Tato konference byla grandiózní. Zúčastnili se jí a vystoupili s projevy: předseda Asociace síťového businessu pan Paul Gerlault z Kanady, předseda Asociace síťového businessu Velké Británie pan Richard Berry, předseda Asociace síťového businessu Indonésie Chalmi Attamimi. Všichni velmi ocenili úspěchy dosažené Korporací TIANSHI v průběhu několika let a popřáli Korporaci TIANSHI ještě více světlé budoucnosti. Prezident Li Cziň-yuaň osobně předával padesáti nejlepším distributorům různých států automobily elitních značek. Předseda Asociace síťového businessu Indonésie předal prezidentovi Li Cziň-yuaňu diplom členství ASB Indonésie. Rektor Ruské mezinárodní akademie pro otázky letectví a kosmonautiky akademik Robert Makaro předal Prezidentovi Li Cziň-yuaňu diplom "Nejlepší produkce zdravotnictví pro kosmonauty" a "Diplom čestného akademika".

V ČLR, Rusku, Thajsku a jiných státech a regionech světa Korporace TIANSHI věnovala finanční částku 30 milionů amerických dolarů nemajetným lidem v nouzi, čímž získala všestranný respekt a podpořila dobré jméno společnosti.

V minulých letech Korporace TIANSHI zorganizovala mnoho akcí jak v ČLR, tak za jejími hranicemi, což určilo rozsah pracovních svazků v nejširších vrstvách společnosti. Na těchto akcích prezentovalo mnoho zkušených distributorů své výsledky a byli také po zásluze odměněni - korporace vyčlenila finanční prostředky na 410 elitních automobilů, která byla rozdělena mezi ty nejúspěšnější.

V průběhu těchto roků dynamického vývoje korporace zabezpečila TIANSHI rychlý postup své značky. Vsadila na inteligenci, která je zárukou vývoje podniku. Společenské uznání již známé společnosti roste a postupně se rozšiřuje na pěti kontinentech světa.


Do února 2002 bylo předáno více než 30 druhů různých medailí a diplomů korporaci TIANSHI a její produkci v ČLR i v zahraničí. Předseda Li Cziň-yuaň byl osobně vyznamenán 21 různými čestnými tituly. Obdržel společenské uznání od lidí různých vrstev jak v ČLR, tak i v zahraničí. Korporace TIANSHI má všechny předpoklady k tomu, aby se stala nejvýznamnější společností ve světě síťového marketingu. TIANSHI se stane Vaším nejvhodnějším výběrem. Vynikající pravidla marketingu, humánní vztahy v partnerství, koncepce nepřetržitého osvojení nového a rychlý pracovní rytmus - všechny tyto myšlenky a pravidla se stanou vnitřním faktorem dosažení úspěchu.

Korporace TIANSHI zve z celého srdce rozmanité obchodní kruhy ke spolupráci. Vezměte tuto jedinečnou šanci do svých rukou i Vy. TIANSHI otevře lídrům síťového marketingu celého světa prostor pro celosvětový vývoj. Jsme přesvědčeni, že s mnohaletými zkušenostmi na trhu, moderním systémem řízení, kvalitní ekonomikou, stabilní a výkonnou sítí distributorů marketingu TIENS budete moci dosáhnout strategického cíle mezinárodního vývoje, budete moci úspěšně vytvářet svůj business s TIANSHI.

VYHLEDÁVÁNÍ
PŘIHLÁŠENÍ
uživatel:
heslo:
nový účet:  zákazník  distributor
NÁKUPNÍ KOŠÍK
Produkty Kč/ks ks celkem

Váš nákupní košík je prázdný.

Celkem Kč:  0,-